Psychotherapie


Voor wie

De behandeling richt zich op psychische klachten en problemen, waarbij professionele hulp gewenst is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Psychische klachten, zoals angsten, somberheid, lichamelijke spanningsklachten, niet verwerkte traumatische ervaringen en dwangklachten.
  • Problemen in de relationele sfeer, zowel privé als op het werk.
  • Problemen gerelateerd aan de levensfase.

U kunt niet in de praktijk terecht voor problemen met een spoedeisend karakter. In dit geval dient u zich te wenden tot uw huisarts, en buiten werktijd de Centrale Huisartsenpost (088 – 0030 600) of de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (020- 523 54 33).

Werkwijze
Na uw aanmelding hebben we één tot drie intakegesprekken. Hierin komen uw klachten aan de orde, uw leefsituatie op dit moment en uw voorgeschiedenis. Op basis van deze gegevens zal een voorlopige diagnose worden opgesteld en kijken we gezamenlijk of u baat kunt hebben bij hetgeen ik u als therapeut te bieden heb.

Vervolgens wordt er in overleg een behandeltraject uitgestippeld en worden afspraken en behandeldoelen vastgelegd in een behandelplan. Tijdens de  behandeling evalueren we het behandelplan regelmatig om te zien of we op het goede spoor zitten.

Onderstaand de therapievormen, waar ik het meest gebruik van maak. Ik ben geregistreerd als supervisor VGCt en practitioner EMDR. Daarnaast heb ik een opleiding systeemtherapie gevolgd.

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT) : een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Het uitgangspunt hierbij is dat gedachten (cognities) van invloed zijn op hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Andersom heeft ons gedrag weer invloed op ons gevoel en ons gedrag. Alle drie deze aspecten (gevoel, gedachten, gedrag) worden betrokken bij de behandeling.
  • EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing): een behandelvorm die in eerste instantie vooral gebruikt werd bij klachten vanwege een enkelvoudig trauma, zoals een verkeersongeluk of een roofoverval, maar steeds breder inzetbaar blijkt. Zo zijn de negatieve effecten van pest ervaringen of verwaarlozing in de jeugd gebieden, waarbij de behandeling met EMDR van veel nut kan zijn.
  • Systeemtherapie: deze vorm van therapie richt zich op de behandeling van ‘systemen’. Dit kan een partner-relatietherapie zijn, maar bijvoorbeeld een ouder en een (volwassen) kind met een moeizame relatie vormen ook een ‘systeem’, waarvoor systeemtherapie van nut kan zijn.
  • Farmacotherapie: in de behandeling kan bekeken worden of medicatie een ondersteuning kan zijn bij de therapie. Ook is begeleiding bij het afbouwen van medicatie , zoals een antidepressivum, een optie.

Meer informatie over  behandelingen kunt u vinden op:

www.vgct.nl

www.emdr.nl

www.nvrg.nl


Praktische zaken

Vergoeding van de behandeling
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Belangrijk hierbij is dat de huisarts zijn AGB-code vermeldt een aangeeft of het een verwijzing voor specialistische of voor generalistische GGZ is.

Met alle zorgverzekeraars behalve Menzis heb ik een contract. Dat betekent dat de behandeling rechtstreeks door de zorgverzekeraar vergoed wordt vanuit het basispakket. Houd wel rekening met uw eventuele eigen bijdrage. Indien van toepassing wordt deze rechtstreeks door uw zorgverzekeraar bij u in rekening gebracht.

Voor verzekeraars waarmee ik geen contract(en) heb afgesloten hanteer ik in mijn praktijk 100 % van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de psychotherapeut. Het tarief in mijn praktijk voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is 100 % van het bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximumtarief. Dit tarief is per 60 minuten.

Verhindering
Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Meld het dan minimaal 24 uur van tevoren telefonisch, via telefoonnummer 020-4638639. Per e-mail (mhdekker@planet.nl) kan ook. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak ben ik gerechtigd de gereserveerde tijd aan u in rekening te brengen. Dit bedrag à 50 euro kunt u niet bij uw zorgverzekeraar declareren. Met betrekking tot de betaling gelden de algemene betalingsvoorwaarden van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Geheimhouding
Alles wat u vertelt is vertrouwelijk. Er mogen geen mededelingen aan derden worden gedaan zonder uw schriftelijke toestemming. Wel is het zo dat diagnostiek en behandeling met vakgenoten (andere psychologen, psychotherapeuten) geanonimiseerd besproken kan worden. Dit zal vaak in de vorm van intervisie zijn. Als therapeut is het een verplichting om binnen een vaste intervisiegroep dit soort zaken te bespreken. Deze hulpverleners zijn ook gebonden aan een geheimhoudingsplicht. U bent overigens niet verplicht alles te vertellen. Als u iets niet wilt vertellen, hoeft u dat niet te doen.

Dossiervoering
Ik ben verplicht een dossier bij te houden over het verloop van de therapie. Een goede verslaglegging is onderdeel van een professionele werkwijze. U mag uw dossier inzien en eventueel fotokopieën maken. Ook mag u een eigen verklaring aan uw dossier toevoegen. Ten slotte heeft u het recht uw dossier of delen daarvan te laten vernietigen. Ik ben verplicht uw dossier zorgvuldig te bewaren, tot twintig jaar nadat de therapie is afgesloten.

Niet tevreden?
Als u niet tevreden bent over uw behandeling, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Het heeft geen zin om met twijfels rond te blijven lopen, dat bevordert uw behandeling niet. Misschien zijn er misverstanden die in een gesprek uit de weg geruimd kunnen worden.

Wanneer het niet lukt de problemen rechtstreeks op te lossen, kunt u contact opnemen met de LVVP, zie ook: https://lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/.

Zie voor verdere praktische informatie ook: www.lvvp.info